Global Citizenship på Rysensteen

Indsendt af admin den 11.11.2012

November er over os – lysere end tidligere. Første halvdel af måneden satte næsten Henrik Nordbrandts digt ”Året har 16 måneder” skak. For november er fløjet af sted, med et pragtfuldt lys, næsten ingen regn og rester af efterårsløvet på træerne.

Og sådan er tiden faktisk også fløjet siden dette skoleår begyndte. For aktiviteterne er mange her på Rysensteen. Ud over dagligdagen med spændende og målrettet undervisning, sker der en utrolig masse forskellige ting. Jeg vil forsøge her at markere blot nogle med udgangspunkt i vores nyeste overordnede indsatsområde ”Global Citizenship-progammet”.

Programmet blev igangsat med en konference i Øksnehallen for hele skolen under ledelse af Clement Kjersgaard og medarbejdere fra Ræson. En dag vi har omtalt her på hjemmesiden både i billeder og ord. Set med mine øjne var det en dag der beviste, hvilke top-engagerede elever, vi har på Rysensteen. Der blev lyttet intenst til både Clements indledning og den politiske debat mellem Mogens Lykketoft, Naser Khadar og Frank Aaen. Og stillet reflekterede spørgsmål til panelet. Politikerne sagde efterfølgende, at de ikke havde mødt så topengagerede elever noget andet sted i landet ;-) Om dagen fik sat ordentligt fokus på, hvad global citizenship egentlig er for en størrelse, kan man måske med rette sætte spørgsmålstegn ved. Men i realiteten var målet med dagen heller ikke at nå frem til en definition, men derimod at behandle perspektiver, der er med til at danne rammen om det, vi har valgt at definere som Global Citizenship: At skabe bevidsthed blandt eleverne om, hvor dilemmafyldt globaliseringen er og hvor vanskeligt det er at forholde sig etisk til udfordringer både lokalt, regionalt og globalt. Under alle omstændigheder er det storslået, at rysensteenerne tager sådan en dag alvorligt.

Global Citizenship-programmet rummer bl.a. et partnerskolesamarbejde med ti skoler rundt i verden. Allerede i september startede det første udvekslingsprojekt. Et pilotprojekt for 2.b, der fik besøg af vores partnerskole fra Madrid. De var her i en uge, og herefter rejste 2.b-eleverne til Spanien i 6 dage. Et kulturmøde fuld af sjove oplevelser, nogle frustrationer og en masse viden om kulturforskelle som resultat.
Partnerskabet mellem Madridskolen og Rysensteen videreudvikles nu omkring vores 1.b-klasse, som til foråret skal i gang med at blogge med elever i Madrid om unges livsstil og livsformer i Spanien.

I september besøgte jeg selv og tre lærere vores partnerskole i Kina. Den ligger i Hangzhou syd for Shanghai, og er en moderne skole med mere end 1000 elever. Vi blev utrolig godt modtaget af rektor, vicerektor og en koordinator, besøgte en 1.g-klasse i deres engelskundervisning, og lærte Hangzhou at kende med de muligheder for elevekskursioner, der er i denne by. Også Shanghai vil blive mål for de danske elevers besøg i Kina. Dette partnersamarbejde bliver for 1.d. Men den nuværende 2.d kommer til at nyde glæde af kontakten. De benytter deres studierejse til at tage til Hangzhou til april. Det bliver rigtig spændende at høre, hvordan de oplever byen og eleverne, som de skal privatindkvarteres hos. Vi regner med at få besøg af de kinesiske skoleledere til januar, så de kommer til at kende vores danske system inden de sender elever hertil.

I september rejste en del af vores 2.g-klasser på de ”gammeldags” studieture – altså uden den udveksling og privatindkvartering, der ligger i vores Global Citizenship-program. De var i Barcelona, i London, 2 klasser i Istanbul og idrætsklassen i Alanya i Tyrkiet. Alle rejser forløb rigtig godt. Og alle klasser havde på forskellig måde citizenship på dagsordenen. Nogle var bl.a. på skolebesøg, og fik således øje for de kulturforskelle der er mellem fx tyrkisk og dansk uddannelse. Netop i Istanbul besøgte 2.c den skole, som vi er i gang med at etablere en partnerskabskontrakt med. Der var en lærer med fra nuværende 1.z, som skal samarbejde med dem, og en aftale er bragt i stand. Vi får genbesøg efter jul også af ledelse og lærere fra denne skole.

I efterårsferien besøgte en leder og en lærer, som alligevel var på ferie i New York, vores partnerskole der, for at sikre vores aftale. Det viste sig, at de allerede var i gang med at planlægge et udvekslingsbesøg med deres elever til København til marts!! Nuværende 3.c besøgte Beacon High i NY i marts, hvor jeg i øvrigt også selv var med for at skabe en aftale. Og vi ser i den grad frem til at få besøg af de amerikanske elever også.

Kontakterne til de øvrige partnerskoler, som 1.g-erne skal arbejde med falder langsomt på plads. Det er helt nødvendigt, at der skabes en fysisk kontakt i opbygningen af partnerskabet. Som med NY-skolen, skolen i Hangzhou, i Madrid og i Istanbul. Derfor står den kommende tid også i rejsernes tegn. Selv drager jeg til Cairo i december og Singapore i januar for at sikre kontakterne. I februar tager en lærerdelegation til Indien og senere på året skal en delegation til Buernos Aires. Også ture til de øvrige destinationer i Island og Canada vil blive arrangeret så hurtigt som muligt – med deltagelse også af lærere. Det er MEGET vigtigt, at klassernes lærere får opbygget denne kontakt, når de skal samarbejde om faglige og tværfaglige projekter over internettet med hinanden og eleverne.

Ud over klassernes partnerskolesamarbejder og udvekslingsprojekter har vi jo også andre dimensioner i vores Global Citizenship-program:

September bød fx også på besøg af elever fra vores tyske partnerskole i Dortmund. Dette partnerskab er mere end 20 år gammelt!! Skolen er ikke en partnerskole for en bestemt klasse, men for de tyskelever, som har lyst til også at deltage i dette udvekslingsprojekt. Hele 32 tyske elever kom denne gang. Det højeste tal nogensinde. De var privat indkvarteret som altid, og denne gang samarbejdede også de om citizenshipperspektiver – unges muligheder i henholdsvis Dortmund og København. Også dette afdækkede kulturforeskelle naturligvis.

12 udvalgte 1.g-elever deltog ligeledes i september i vores nye Haag-samarbejde. Alle 1.g-elever kan ansøge, og så vælger vi 12 ud, som deltager i et projekt over et halvt år ved siden af deres undervisning. Først besøger vi Haag-skolen i en uge, hvor eleverne er privat indkvarteret og samarbejder med 12 hollandske elever om et emne af aktuel og global karakter. Herefter samarbejder de virtuelt over de kommende vintermåneder og til maj kommer de hollandske elever til København, hvor projektet afsluttes og fremlægges for hinanden. Der var stor søgning til at deltage. Godt at der også er andre muligheder for internationale projekter for Rysensteens elever, så så mange som muligt kommer med. Vi har nemlig også et efterhånden meget stort program indenfor MEP (Model European Parliament) og MUN (Model United Nations)

I år samlede vi ansøgningsrunden, så vi sikrede en spredning i udvælgelsen. Der var langt over 100 ansøgere i alt, og man måtte gerne søge om deltagelse i flere ting. Der var mulighed for:

Haag-projektet som beskrevet
MEP – Gdansk, Polen ( 23.-27. Oktober)
MEP – Skopje, Makedonien (29.okt-6.november)
MUN – Delhi, Indien (14.-20. November)
MUN – Espergærde , DK (16.-20. November)
MEP (Baltic Sea) – København (28.-31. Marts 2012)
MEP – London (april 2012)

Størstedelen af disse projekter er nu afviklet. Og har været kæmpe store succeser. De deltagende elever fra Rysensteen får masser af ros for deres engagement, deres viden og ikke mindst deres engelskkundskaber. Både MEP og MUN er styret meget stramt. Efter klare parlamentariske regelsæt. Resolutioner fremlægges som i den virkelige verden, og man skal kunne overbevise de andre, hvis den skal nyde fremme! De deltagende elever får nogle helt fantastiske oplevelser og erfaringer, og for dem der har en politiker i maven, er denne ”skole” af uvurderlig karat. Vi er rigtig glade for at kunne lade så mange af vores elever deltage. Fx har vi haft 16 deltagende elever med i Espergærde til den netop afvikles MUN.

Jeg skal lige til slut nævne, at vi også fortsat holder fast i at give 3.g-elever mulighed for at tage et længere udlandsophold ml. efterårsferien og jul. I år er 2 af vores elever af sted. Luna fra 3.b er i Equador – læs hendes meget interessante og varme blogbeskrivelse her på hjemmesiden. Også Louise fra 3.y er ude at rejse. Hun er i Guatemala.

Internationaliseringen har for alvor taget fart på Rysensteen Gymnasium. Det kræver en bunke arbejde af lærere og ledelse og et stærkt engagement fra eleverne. Men jeg tror virkelig på, at den almene dannelsen får præcis den udvidede dimension gennem vores Global Citizenship-program, som er helt nødvendigt for at vores elever får en tidsaktuel og global bagage i deres vidensrygsæk, når de er færdige med deres gymnasieuddannelse. Så selvom projektet til tider kan virke mangefacetteret og lidt uoverskueligt, så knokler vi fortsat for at få Global Citizenship-programmet på skinner rent praktisk. Netop i denne uge færdiggør vi en helt konkret progressionsplan for de projekter vores nuværende 1.g-klasser skal gennemføre i løbet af deres gymnasietid. Med indførelse i områdestudier og kulturforståelse, så de har redskaberne til at få så meget som muligt ud af både det virtuelle samarbejde med partnerskolerne samt af det reelle kulturmøde via udvekslingsrejsen. Men et arbejde er det også at sikre de økonomiske muligheder for at programmet kan gennemføres. Det sidste kan det lige i denne tid godt knibe lidt med, når finansloven vedtages med et maksloft på 28 i klasserne! Det er der meget godt at sige om – men ikke om de økonomiske problemer, det afstedkommer for Rysensteen. Det nægter vi nu at lade os gå på af ;-)

Global citizenship-programmet omtales utallige steder på hjemmesiden. Følg med under fx ”Internationalisering”.

Gitte Transbøl - november 2012