Laura har fået en ny ven – hun hedder NORA!

Indsendt af admin den 06.10.2015

Rysensteen Gymnasiums grundlægger Laura Engelhardt var en kvinde med visioner og værdier. Tilbage i 1881 grundlagde hun den pigeskole, der siden 1919 har heddet Rysensteen Gymnasium. Med mottoet ”Tryghed i det nære” sørgede hun for, at også pigerne fik en boglig uddannelse – fra 1903 blev de første studenter. 

Den grundlæggende værdibaserede tankegang har, så vidt jeg kan spore, kendetegnet skolegangen på Rysensteen også efter Laura Engelhardt var rektor. Og det gør den fortsat.

På Rysensteen har vi længe haft et værdigrundlag, der har fokuseret på respekt for den enkelte og fællesskabet. Et værdigrundlag, vi altid er vendt tilbage til, når der har været udfordringer i samværet på skolen. Men værdigrundlaget er temmelig langt, og derfor ikke muligt for den enkelte elev eller medarbejder at huske.  

I løbet af sidste skoleår blev det fra lærerside påtalt, at der i klasserne fandtes elever, som i stigende grad fokuserede på sig selv på bekostning af fællesskabet. Både fagligt og socialt. Lærerne oplevede en elevgruppe, der var blevet lidt bedre til at påpege sine rettigheder uden helt at påtage sig det ansvar, der også følger med i en demokratisk kultur. 

Derfor besluttede vi i et tæt samarbejde mellem ledelse og lærere at udvælge nogle få værdier, som alle nemt kan huske, og som vi kan arbejde målrettet med, for at understøtte respekten for den enkelte og fællesskabet og naturligvis få sat lys på medborgerskabet og verdensborgerskabet. 

Ud af dette arbejde sprang NORA!

  • N for Nysgerrighed
  • O for Ordentlighed
  • R for Rummelighed
  • A for Ansvarlighed

Fire ord, der efter vores mening er rigtig gode at arbejde med både i det lokale og i det globale. Almendannende værdier, der understøtter medborgerskabet og verdensborgerskabet. 

NORA skal understøtte både skolens vision, skolens samlede værdigrundlag og skolens motto. Intet af dette er ændret. Der er blot tilføjet et klart fokus, så vi i hverdagen bedre kan sikre, at rettigheder og pligter følges ad i et demokratisk fællesskab. 

Man kan helt sikkert kritisere processen med at udvælge de 4 værdier for ikke at have involveret eleverne. Elevrådet var orienteret – også gennem MIO, men vi valgte IKKE at gennemgå en lang demokratisk udvælgelsesproces med elever. Ikke fordi resultatet ville være blevet spor ringere af det. Men fordi en inddragelse meget nemt ville have resulteret i, at eleverne ville kunne sidde tilbage med en følelse af ikke at være blevet hørt, hvis de nu havde foreslået andre ord, som ikke var blevet valgt. Det var svært nok med de ca. 100 implicerede lærere. Selvfølgelig kunne de elever, der gik på skolen sidste år, have deltaget. Men – ingen kan vel med rette være imod NORA. Nu handler det om at beslutte HVAD vi lægger i de 4 fire begreber, og HER er eleverne i den grad involveret. 

 

Hvordan er NORA blevet implementeret?
Alle 1g-klasser har på deres hyttetur i august talt om, hvordan NORA skal komme til udtryk i deres hverdag i klassen. Alle klasser har været samlet på årgangsmøder i begyndelsen af september, hvor de på tværs af klasser har drøftet, hvordan disse begreber skal hjælpe med at understøtte et frugtbart læringsmiljø – og hvor udfordringerne ligger. I disse uger samles disse drøftelser op på klassens time i alle klasser. 

Nogle elever er med deres kamera gået på jagt efter NORA. Også jeg blev spurgt om, hvor NORA er, og mit svar er, at NORA bor i os alle sammen. Vi skal bare hele tiden huske det!!! 

Huske at være nysgerrige både i og udenfor undervisningen, og dermed også nysgerrige på hinanden (så fordomsfrit som muligt). Nysgerrige i mødet med ”det fremmede” ved at udvise åbenhed og engagement.

Huske at opføre os ordentligt BÅDE overfor hinanden, men bestemt også i forhold til os selv – det gælder OGSÅ virtuelt. Rydde op efter os selv, tænke over, hvad vores handlinger har af effekt på andre. Og ikke mindst at være gode ambassadører, når vi repræsenterer Rysensteen udadtil.

Huske at vise rummelighed og have øje for ”den anden”. Være åben overfor andre, selvom de ikke lige ligner os selv – især ved kulturmøderne. Men også huske, at rummeligheden har grænser. Vi skal også huske, hvad vi IKKE vil rumme.

Huske at udvise ansvarlighed både ved at bakke op om beslutninger OG ved at gå imod strømmen, når vi inderst inde godt mærker, at der er noget galt. Bakke sine kammerater op, der kommer i nød. Ansvarlighed og ordentlighed går naturligt hånd i hånd

På Rysensteen hænger der et billede af skolens grundlægger Laura Engelhardt i østfløjen i stueetagen. Hun hænger her og ser på, at eleverne dag for dag og år for år passerer forbi. Eleverne har forandret sig gennem de mange mange år hun har iagttaget dem. Sådan er det. Men jeg føler mig overbevist om, at hun føler en stor tilfredshed over, at alle elever fra i år bærer rundt på NORA. For NORA og Laura er ikke blot venner, de er også åndsfæller. NORA repræsenterer, hvad Laura Engelhardt allerede i en alder af 25 år lagde til grund for sit arbejde med at stifte en skole tilbage i 1881. 

Vi skal værne om NORA. I fællesskabet mellem eleverne. I det kollegiale fællesskab og i vores udøvelse af ledelse på Rysensteen. NORA skal styrke læringsmiljøet og understøtte almendannelsen generelt. NORA skal understøtte vores arbejde med Global Citizenship Program. NORA skal hjælpe os til at sikre grundlaget for udvikling af medborgerskab og verdensborgerskab.

Laura har fået en ny ven – hun hedder NORA. Og vi byder NORA rigtig hjertelig velkommen på Rysensteen Gymnasium.

Rektor Gitte Transbøl - september 2015