Eksamen 2019 - 2g

Eksamen
Alle 2g-klasser får udtrukket mindst et og højst tre fag til afsluttende eksamen – mundtlig og/eller skriftlig. Eventuel skriftlig eksamen offentliggøres 10. maj. Mundtlig eksamen offentliggøres 16. maj.

Årsprøver/skriveprojekter
Alle 2g-klasser har årsprøver som vist i oversigten nedenfor.

Studieretningsopgave (SRO)
2g klasserne skriver studieretningsopgave (SRO) den 1. - 3. maj. Der er mundtligt forsvar for SRO i eksamensperioden. Denne prøve er en generalprøve for Studieretningsprojektet (SRP) i 3g. 

Mulig mundtlig eksamen
Al information om tider og lokaler til prøverne kommer i Lectio - du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret.


2a    ke, Ma, re, TyF/FrF,
2b    re, la/ke, TyF/FrF
2c    En, TyF/FrF, ng, re
2d    Ma, ng, re
2e    Ma, FrF, ng, re
2f     En, re, ke, TyF/FrF
2s    En, ke, re, TyF/FrF
2t     En, Fy, TyF/FrF
2u    Ma, re, ng, TyF/FrF
2w   Ma, ke, re, TyF/FrF
2x    En, Fy, TyF/FrF
2y    En, Ke, bi, TyF/FrF
2z    Ma, bi, re, TyF/FrF


Mulig skriftlig eksamen
2a    Ma
2b    Ingen
2c    En
2d    Ma
2e    Ma
2f     En
2s    En
2t     En
2u    Ma
2w   Ma
2x    En
2y    En
2z    Ma


Skr. årsprøver
2a    MU, DA, EN
2b    DA, EN, SP
2c    DA, MA, SA
2d    DA, EN, SA, KI
2e    DA, EN, SA
2f     DA, MA, SA
2s    DA, MA, SA
2t     DA, MA, BT
2u    DA, EN, SA
2w   DA, EN, SA
2x    DA, MA, BT
2y    DA, MA, FY
2z    DA, EN, SA

Mdt. årsprøver
2a   SRO
2b   SRO
2c   SRO, MA
2d   SRO
2e   SRO
2f    SRO, MA
2s   SRO, MA
2t    SRO, MA
2u   SRO
2w  SRO
2x   SRO, MA
2y   SRO, MA
2z   SRO