Eksamen 2019 - 3g

Alle 3g-klasser skal samlet aflægge ni prøver (inklusiv SRP og AT) – heraf mindst 3 skriftlige og tre mundtlige. Elever med fem A-niveau skal dog aflægge i alt 10 prøver (inklusiv SRP og AT).
Undervisningsministeriet (UVM) udtrækker, hvilke fag den enkelte elev skal til prøve i. Alle skal til mdl. prøve i Almen Studieforberedelse.
For fag på A-niveau med skriftlig prøve vil der altid være enten en skriftlig eller en mundtlig prøve – eventuelt både en skriftlig og en mundtlig.
Al information om tider og lokaler til prøverne kommer i Lectio - du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret.