2b

Sprog på Rysensteen

Engelsk A, spansk A med tysk f. B eller fransk f. B

Med denne studieretning med engelsk A, spansk A og tysk fortsætter B/fransk fortsætter B får du rig mulighed for at udforske kulturer og kontinenter fra en sproglig vinkel ved at arbejde med mange forskellige problemstillinger indenfor samfund, politik, kultur og kunst. Sprog åbner døre og fungerer som brobygger mellem kulturer. Det skaber forståelse mellem mennesker og giver adgang til det ægte kulturmøde. 

Valgfag i 3g: 

  • Et valgfag på C-niveau: Infomatik, erhvervsøkonomi, filosofi, psykologi eller retorik

  • To obligatorisk valgfagsløft fra C til B: Samfundsfag B, Fysik B, Biologi B, Naturgeografi B, Idræt B, Religion B, Musik B/Drama B - kan erstattes af et B-A løft: Tysk A/Fransk A

 

 

Lærerteam

Ester Højgaard-Geraae

Christine B. Wickelgren