3e

Globaliseringens udfordringer

Samfundsfag A og engelsk A

I denne studieretning, hvor engelsk, samfundsfag og matematik spiller sammen, får du rig mulighed for at analysere de politiske, økonomiske og kulturelle forhold både i Danmark og i engelsksprogede lande verden over, og dermed får du en bedre forståelse for de sammenhænge og muligheder der er skabt med de seneste års globalisering. De engelskkundskaber du får på A-niveau, vil give dig gode muligheder for at klare dig internationalt. Globalisering er en af den moderne verdens og fremtidens store, spændende udfordring. 


Valgfag i 3g: to valgfag

  • To valgfag på C-niveau: Informatik, erhvervsøkonomi, filosofi, psykologi eller retorik. Det ene kan erstattes af et C→B løft: drama, musik, Idræt, religion eller et B→A-løft: matematik eller fransk
  • Obligatorisk scienceløft fra C→B: Fysik B, Kemi B, Naturgeografi B
Lærerteam

Ulla Damsager

Peter Rydberg Larsen