3z

Globaliseringens udfordringer

Samfundsfag A og engelsk A med idræt B

Samspillet mellem samfundsfag A, engelsk A og idræt B vil med denne variant give mulighed for at se nærmere på forholdet mellem identitet, krop og kultur – og på emner som fx doping og folkesundhed – både i tal og ud fra etiske aspekter. Idræt er et fag, der vægter den praktiske såvel som den teoretiske del af kropslig viden, mens engelsk og samfundsfag belyser krop og kultur gennem fx litteratur, statistik og såvel sociologisk som økonomisk teori. Vi vil også arbejde med livsstilssygdomme, som i et globalt perspektiv er en af dette århundredes største sundhedsmæssige udfordringer.

Valgfag i 3g: to valgfag

  • Et valgfag på C-niveau: Informatik, erhvervsøkonomi, filosofi, psykologi eller retorik. 
  • Obligatorisk scienceløft C→B: fysik, naturgeografi eller kemi.

 

Lærerteam

Pernille Sørensen

Ditte Louise Ingvartsen