Profilansøger

Forudsætninger og krav til dokumentation for profilansøgning

Ansøgere, der kan optages på baggrund af Rysensteen Gymnasiums GCP-profil og dermed uden om det geografiske afstandskriterium, skal være i besiddelse af særlige internationale og interkulturelle kompetencer, defineret som:

  • Viden om andre kulturers normer og værdier.
  • Evnen til at fungere i andre kulturer i forbindelse med uddannelse eller arbejde, hvilket bl.a. indbefatter benyttelse af fremmedsprogkundskaber.
  • Hvis opholdet i udlandet er foregået for mere end tre år siden kræves der dokumentation for, at tilegnede interkulturelle og internationale kompetencer er vedligeholdet i den efterfølgende periode, fx. sprogvedligeholdelse og løbende kulturudveksling.
  • Opnået viden om og resultater med globale problemstillinger (fx. gennem NGO arbejde), som fx. (jvf. Rysensteens GCP læreplan) den økonomiske globalisering, forholdet mellem kultur og nationalstat eller forholdet mellem økonomisk vækst og miljømæssig bæredygtighed.

 
Ovenstående kvalifikationer/kompetencer kan opnås gennem følgende erfaringer og engagement:

1: Længerevarende ophold i udlandet (minimum 5 måneder) i forbindelse med arbejde og/eller uddannelse, fx:

  • Ansøgere, der som en del af deres opvækst har boet og gået i skole i udlandet (vedlagt udtalelse fra lærer eller leder fra uddannelsesinstitutionen, som dokumenterer ansøgerens internationale og interkulturelle kompetencer.)
  • Ansøgere, der har været på udvekslingsophold i udlandet i minimum et halvt år. (vedlagt udtalelse fra lærer eller leder fra uddannelsesinstitutionen, som dokumenterer ansøgerens internationale og interkulturelle kompetencer.)
  • Ansøgere med en afgangseksamen fra en efterskole med et internationalt orienteret uddannelsesprogram (vedlagt program for uddannelsens indhold samt udtalelse fra lærere eller ledelse med eksempler på opnåede interkulturelle og internationale kompetencer.)

2. Engagement i internationalt og interkulturelt arbejde, fx:

  • Ansøgere, der gennem deres grundskoletid har arbejdet målrettet med internationale opgaver i en NGO: fx CISV, Mellemfolkeligt Samvirke eller andre, der kan dokumenteres ift. indhold og resultater.
  • Ansøgere med tokulturel opvækst, som påviseligt har benyttet deres interkulturelle kompetence i arbejdet med at bygge bro mellem kulturer.
  • Ansøgere, der har gennemført Rysensteen Gymnasiums eget 8./9. klasses GCP projekt med et efter skolens vurdering tilfredsstillende resultat.

 
For begge områder skal der foreligge dokumentation for såvel omfanget af det internationale engagement, som de opnåede kvalifikationer ansøgeren har udviklet. Dokumentationen kan være en udtalelse fra en lærer eller leder, eksamenspapirer samt beskrivelser af det program, som ansøgerne har gennemført på fx efterskole, high school o.l.

Skema til dokumentation for internationalt engagement findes her.

Bemærk: Dokumentation for internationale og interkulturelle kompetencer skal være skolen i hænde senest 1. marts 2018. Hvis I har spørgsmål til kravene til optagelse så ring på 33 24 43 11.

 

Portræt af elev på international udveksling i Tanzania