Jakob Leifer Ravnemose

Studiesekretær

Mail: jlr@rysensteen.dk
Tlf.: 31 36 63 51

  • Elevadministration
  • Reception/telefon
  • Studiekort
  • Besøgsdage
  • Hjemmeside