TURBO

TURBO (tidligere Copenhagen Innovative and Entrepreneurship Centre (CIEC)) kører årligt et  talentudviklingsprogram for elever fra forskellige ungdomsuddannelser (STX, HHX, HTX, HF & HG), hvor deltagende eleverne arbejder praksisorienteret med problematikker der er virkelighedsnære og ofte stillet af firmaer eller andre organisationer. Programmet henvender sig til elever på alle årgange, der er interesserede i at lære mere om innovation og entreprenørskab, samt har et stort fagligt overskud.

TURBO er et talentudviklingsprogram hvor eleverne arbejder procesorienteret, med det udgangspunkt at blande teori kobles med praksis. Som elev hos TURBO lærer man at strukturere sine ideér, så man komme fra idéudvikling til produktudvikling. Undervisningsforløbet foregår på den måde, at der månedligt er obligatoriske og frivillige workshops, hvor identificering af problemstillinger, finde løsningsforslag og konkretisering af metodevalg alle skal være med til at styrke muligheden for realisering af at føre ideér ud i livet. Til hver workshop er der som udgangspunkt én eller flere eksterne samarbejdspartnere, som kan være oplægsholder, facilitator mf. Ved deltagelse af krævede obligatoriske workshops, vil man til slut modtage et bevis på deltagelse, samt en masse skolerelevant viden som kun vil styrke dig fagligt, socialt og personligt.

For at deltage i programmet skal du aflevere en ansøgning til Rysensteens talentkoordinator for TURBO, som vil videresende ansøgningen. TURBO vil herefter udvælge kvalificerede elever og orientere dem pr. mail. Der vil blive sendt en besked ud, når man kan ansøge.