Kvalitetsikringssystemet

I forbindelse den seneste reform af de gymnasiale uddannelser, kom der samtidig en række nye
bestemmelser til de gymnasiale uddannelsers kvalitetsikringssystemer.
Det lovmæssige grundlag for Rysensteens kvalitetssikringsarbejde tager udgangspunkt i: 

  • Lov om de gymnasiale uddannelser § 71
  • Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser §5, §19 og §59-63

Læs mere om Rysensteen Gymnasiums kvalitetsikringssystem her.