Global dannelse

GCP-styregruppens kommissorium

Medlemmer: AS, MBl, Esk, KA, KS

(under opdatering september 2020)

Formål

Styregruppen skal sikre, at GCPs dannelsesideal -  verdensborgerskabet - er en central og naturlig del af fagligheden og skolekulturen på Rysensteen gymnasium. 


Driftsopgaver og generelle mål er, at

 • sikre, at eleverne præsenteres for og arbejder med FNs 17 verdensmål i forbindelse med enkelt- og tværfaglige forløb. 
 • vedligeholde og udvikle samarbejdet med eksterne partnere i uddannelsesverdenen, NGOer, FN, erhvervsliv etc, som kan understøtte arbejdet med GCP særligt i forbindelse med praktikordninger. 
 • vedligeholde og udvikle GCP-progressionsplanen, så den både lever op til formelle krav til tværfaglighed og SRP og samtidigt udgør det centrale fundament for det faglige arbejde med at udvikle verdensborgerskab.  
 • sikre, at GCP-undervisningen kan tones efter de enkelte studieretningers faglige profil.
 • sikre tydelig kommunikation til lærere og elever af formålet med GCP, samt understøtte det arbejdet med GCP i alle fag

Mål for skoleåret 2019-2020 er, at 

 • Igangsætte de første GCP-praktikordninger hos relevante eksterne partnere
 • Sikre implementering af de ændringer af progressionsplanen, som blev foretaget i skoleåret 2018-2019. Ændringerne drejer sig om SRP-forberedende og FN-fokuserede forløb
 • Sikre, at progressionplanens materialeplatform konstant er opdateret 
 • Understøtte den nuværende evaluering og kvalitetssikring af GCP.
 • Sikre 2. fremmedsprogs og science-fagenes rolle i GCP.
 • Sørge for, at GCP i højere grad overskrider de enkelte klasser og bliver fælles for hele skolen. 
 • Gennem bogen Veje til Verdensborgerskab at støtte alle lærere i forståelsen af og baggrunden for GCP.