Ved positiv test

Testes du positiv for Covid-19 skal du hurtigst muligt give skolen besked. Det kan ske ved at ringe ind på tlf. 33 24 43 11 eller udenfor vores åbningstid ved at kontakte os på mail@rysensteen.dk.
Du skal straks gå i selvisolation - har du symptomer skal du blive i selvisolation indtil 48 timer efter, at du er symptomfri. Har du ikke symptomer skal du blive i selvisolation i 7 dage efter du blev testet positiv
Testes du positiv for Covid-19 er det vigtigt at afdække, hvem der er dine nære kontakter. Nære kontakter er defineret som:

  • Personer fra samme husstand
  • Tæt fysisk kontakt f.eks. gennem kram og knus
  • Kontakt med personer i mindre end en meters afstand i mere end et kvarter.

Man skal kun opfylde et af kriterierne for at blive betragtet som nær kontakt!

Tidsrummet for smitterisiko er sat til 48 timer før, du får symptomer eller 48 timer før du bliver testet positiv (hvis du ingen symptomer har). Dette gælder uanset hvornår dit testresultat foreligger.

Nære kontakter med personer fra skolen oplyses, når du kontakter Rysensteen Gymnasium. Det er skolen, der gennem konkret vurdering og evt. i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed iværksætter de fornødne tiltag til inddæmning af smitte.

Ved selvisolation overføres man automatisk til nødundervisning, som man kan deltage i, hvis man er rask nok til det. Anvisningerne findes på de enkelte moduler på Lectio.

Se i øvrigt sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger til forebyggelse af Covid-19.