Nær kontakt til en positivt testet

Nære kontakter er defineret som:

1. Personer fra samme husstand
2. Tæt fysisk kontakt f.eks. gennem kram og knus indenfor 48 timer før den smittede har fået symptomer eller 48 timer inden den smittede blev testet for Covid 19
3. Kontakt med personer i mindre end en meters afstand i mere end et kvarter indenfor samme tidsramme som ovenfor beskrevet

Du skal kun opfylde et af kriterierne for at blive betragtet som nær kontakt!

Det er vigtigt at understrege, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger ALENE er at isolere og teste nære kontakter til en smittet. Dette betyder, at man som udgangspunkt IKKE skal hverken isoleres eller testes, hvis man ikke opfylder et af ovenstående kriterier. Ergo skal man IKKE testes, hvis man fx har været sammen med en der har været tæt på en smittet. Det betyder også, at hele klasser kun i ganske få tilfælde skal hjemsendes, hvis der viser sig en smittet blandt klassens elever. Afspritning samt adfærd med afstand skal forhindre dette.

Hvordan skal jeg handle som nær kontakt til en smittet med Covid 19:

Har du været i nær kontakt med en person, der er testet positiv for Covid-19, skal du straks gå i selvisolation.
Herefter  kontakter du skolen med relevante oplysninger. Det kan ske ved at ringe ind på tlf. 33 24 43 11 eller udenfor vores åbningstid ved at kontakte os på mail@rysensteen.dk.
Du skal kontakte Coronaopsporing, hvor du skal oplyse om, at du er nær kontakt og skal have adgang til 2 tests.
Ring 70 20 02 33 og tast 2 for at afklare, hvilke dage du skal testes (1. test tidligst 4 dage efter seneste kontakt og 2. test 2 dage efter 1. test)
Ring 32 32 05 11 og tast 2 for at reservere dine test eller bestil test på coronaprøver.dk

Ved selvisolation overføres man automatisk til nødundervisning, som man kan deltage i, hvis man er rask nok til det. Anvisningerne findes på de enkelte moduler på Lectio.

Se i øvrigt sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger til forebyggelse af Covid-19.