Marlene Svendsen

Studiesekretær

msv@rysensteen.dk

  • Elevadministration
  • GSK-administration
  • Terminsprøver
  • Studieretningsprojekt
  • Eksamen