Marlene Svendsen

Studiesekretær

Mail: msv@rysensteen.dk
Tlf.: 53 54 23 00

  • Elevadministration
  • GSK-administration
  • Terminsprøver
  • Studieretningsprojekt
  • Eksamen