Lisbet Nørby Petersen

Studiesekretær

Mail: lnp@rysensteen.dk
Tlf.: 31 52 24 53

  • Elevadministration
  • Reception/telefon
  • Elevoptagelse
  • Studiekort
  • Besøgsdage
  • Brobygning