Læreplan og vejledning

Baggrund for Global Citizenship Program på Rysensteen Gymnasium

På Rysensteen Gymnasium har det grundlæggende værdisæt siden 1990-erne været rundet af en demokratisk omgangsform både i undervisningen og i skolekulturen generelt. Eleverne har altid haft medindflydelse i mange beslutninger, har deltaget aktivt i evalueringsopbygninger og har ofte påtaget sig et stort ansvar ved planlægning af tiltag på skolen eller ved tilrettelæggelse af arrangementer.

læs hele den reviderede læreplan her: