Vision og værdigrundlag

Skolens vision


Rysensteen Gymnasium – et ståsted i storbyen og et springbræt til verden

Viden

Rysensteen er kreativ faglighed. Viden med globale ambitioner

Læring

Vi skaber fremtiden i et engagerende læringsmiljø med mod til forandringer. Vi stiller krav. Vi står på tæerne. Alle skal lære

Demokrati

Elever, lærere og ledelse former hverdagen i et levende demokrati, der skærper ansvar og medindflydelse

Fællesskab

Vi fastholder det varme fællesskab, der bygger på tryghed, originalitet og rummelighed – med plads til at forme sig selv sammen med andre – i en intens atmosfære, der gør det spændende at lære

Du skaber Rysensteen
Rysensteen skaber dig
Sammen skaber vi fremtiden

 

Rysensteens værdigrundlag

På Rysensteen Gymnasium vil vi sikre et åbent og demokratisk miljø i en hverdag med fokus på faglig fordybelse inspireret af nysgerrighed og engagement.

Ansvar for helheden og respekt for mangfoldigheden er forudsætningerne for et undervisningsmiljø til gavn og glæde for alle. Vi vil fastholde klassen som fagligt og socialt samlingspunkt og sikre progression i udviklingen af de faglige, studieforberedende og personlige kompetencer, både i de enkelte fag og i de tværfaglige projekter.

Vi vil være åbne overfor den udvikling der er i samfundet og i verden, både når det handler om at søge inspiration til det daglige arbejde på skolen, og når vi tager på ekskursioner, udvekslingsrejser og studieture.

Sammenhængen mellem indflydelse og ansvar er vigtig for en velfungerende skole med plads til alle, derfor lægger vi vægt på, at de formelle demokratiske beslutningsstrukturer er tydelige.

Endelig lægger vi vægt på at opretholde en fordomsfri dialog, som skaber et åbent og ligeværdigt forhold mellem alle på skolen, og således er forudsætningen for et både fagligt og socialt godt miljø på skolen.