Nordisk projekt

 

Nordisk projekt - nordisk identitet under påvirkning af globaliseringen

Rysensteen er fra efteråret 2014 blevet en del af et fælles nordisk GCP projekt, som involverer samarbejde med en islandsk, en svensk og en norsk skole. Projektet har til hensigt at undersøge sprog, kultur og identitet i norden under påvirkning af globaliseringen og at styrke de faglige og sociale forbindelser mellem de nordiske lande gennem en række aktiviteter og arrangementer i de fire nordiske lande.

Første del af projektet løb af stablen i dette efterår og kulminerede med en rejse til Stockholm i november (betalt af Nordplus). 10 1.g’ere på tværs af studieretninger på Rysensteen deltog i projektet og arbejdede med temaer relateret til forskelle og ligheder mellem de nordiske lande samt muligheder og udfordringer ved at øge den nordiske tilknytning i lyset af globaliseringen.

Arbejdet på Rysensteen indbefattede ca. 3. modulers undervisning i bl.a. identitetsdannelse og opfattelsen af “den anden” samt optagelse af en film om stereotyper, som blev forevist i Stockholm i november, hvor eleverne mødtes med elever fra gymnasier fra de andre nordiske lande og udvekslede erfaringer og udviklede forestillinger om den nordiske identitet.

Projektet fortsætter i 2015 og 2016 med nye skolebesøg og et nyt kuld involverede elever. Man kan blive en del af projektet ved at skrive en ansøgning til samfundsfaglærere, Line Hasle og Klaus Eskelund, hvor man begrunder sin motivation for at deltage. Der bliver i vurderingen lagt vægt vægt på, at man har lyst til at blive klogere på nordisk sprog, kultur og identitet og lyst til at skabe faglige og sociale netværk på tværs af de nordiske lande i fællesskab med elever på tværs af studieretninger på Rysensteen.