Corona - retningslinjer for adfærd

I henhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer og lokale bestemmelser i forbindelse med forebyggelse af Covid-19 gælder følgende på Campus Rysensteen:

(Vi gør opmærksom på, at retningslinjerne ændres løbende og opfordrer til at man kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed v. spørgsmål)

Ingen elever møder op til undervisning på skolen med symptomer på sygdom! Er man sløj med Covid-lignende symptomer ringer man sig syg.

Adgangen til de forskellige lokaler på skolen er stadig reguleret ved en særlig plan. Der er opsat oversigter ved de enkelte indgange, der viser, hvilke lokaler indgangen leder til.

Ved skift af lokale i løbet af skoledagen er det vigtigt, at man benytter de tilhørende udgange og indgange og IKKE færdes på tværs inde i bygningerne.

Der er opsat spritdispensere ved indgangen til HB og til FT. Alle bør spritte deres hænder af ved ankomst. Der er sprit og servietter til rådighed ved lokalerne til afspritning af borde og siddepladser.

Husk fortsat at vaske hænder/spritte hænder af flere gange i løbet af dagen!

Se i øvrigt sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger til forebyggelse af Covid-19.

Oplysningerne vedr. Covid-19 er opdateret pr. d. 9/8 2021