Corona - retningslinjer for adfærd

I henhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer og lokale bestemmelser i forbindelse med forebyggelse af Covid-19 gælder følgende på Campus Rysensteen:

Ingen elever møder op til undervisning på skolen med symptomer på sygdom! Er man sløj med Covidlignende symptomer ringer man sig syg og aftaler med administrationen vedr. test og nødundervisning.
Alle bærer mundbind eller visir, når man træder ind i skolens bygninger. Det er påbudt at bære mundbind i skolens fællesområder herunder i biblioteket, uanset man sidder ned og arbejder. Enkelte elever kan af helbredsmæssige grunde være fritaget for at bære mundbind - i den forbindelse skal skolens kontor orienteres.
Har man glemt mundbind, kan man få et udleveret ved at sende en kammerat med mundbind til at afhente et på følgende steder:

FT: Kantinen - eller efter kl. 13.00 ved henvendelse på administrationskontoret på 2.sal

HB: På servicekontoret i kælderen vest eller på et af administrationskontorerne i stueetagen.

Adgangen til de forskellige lokaler på skolen er reguleret ved en særlig plan. Der er opsat oversigter ved de enkelte indgange, der viser, hvilke lokaler indgangen leder til.
Ved skift af lokale i løbet af skoledagen er det vigtigt, at man benytter de tilhørende udgange og indgange og IKKE færdes på tværs inde i bygningerne.
Der er opsat spritdispensere ved indgangen til HB og til FT. Alle bør spritte deres hænder af ved ankomst.
Ved ankomst til et klasselokale indledes modulet med, at man som elev spritter sin plads af. Der er sprit og servietter til rådighed ved lokalerne.
Husk at vaske hænder/spritte hænder af flere gange i løbet af dagen!
Del ikke mad eller vandflaske med dine kammerater og hold så god afstand som muligt, når du færdes rundt på skolen!
Det er ikke tilladt at stimle sammen foran skolens bygninger før, under eller efter skoletid - derfor er rygning heller ikke tilladt indenfor 100 m af alle bygninger i Campus Rysensteen

Se i øvrigt sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger til forebyggelse af Covid-19.