Abstract

I SRO og SRP skal der være et abstract, eller resumé, som det også kaldes. Det placeres lige efter forsiden og før indholdsfortegnelsen.

Et abstract er et kortfattet og præcist resumé skrevet på engelsk af en større opgave, eksempelvis et abstract i en SRP eller en SRO. Abstractet skal fungere som en sammenfatning af hele opgaven, og alt afhængig af opgavetypen skal abstractet typisk have en længde på 10-20 linjer.

Abstractet skal indeholde en beskrivelse af opgavens formål, altså den centrale problemstilling som opgaven har taget udgangspunkt i. Ydermere skal abstractet indeholde opgavens anvendte metoder/fremgangsmåde. Slutteligt skal der i et abstract konkluderes på de resultater og konklusioner, man har fundet frem til i sin undersøgelse. Det er vigtigt, at man skriver korte og præcise sætninger, da abstractet ikke må blive for langt. Nedenfor følger et eksempel på gode spørgsmål at stille sig selv i skriveprocessen, samt fornuftige vendinger at anvende, når man skal skrive sit abstract.

(Studieportalen om abstract, http://www.studieportalen.dk/kompendier/engelsk/abstract)

Nedenstående sætninger kan være gode at bruge som skelet til dit abstract

Formål – What problem are you trying to solve? And Why?

  • The purpose of this paper is to…
  • This study examines…
  • This paper considers…


Metode – How are you going to solve the problem?

  • To examine this problem, different types of analytic models and methods are to be included. First, …


Resultater og konklusioner – What did you find out?

  • The results show that…
  • These results implicate…
  • There is a powerful relationship between…