Længde og skrifttyper

Du skal overholde opgavens længdekrav for at vise, at du kan besvare opgaven inden for de opstillede rammer. Man regner længden ud ved at se på brødteksten, dvs den skrevne tekst UDEN forside, abstract, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste og bilag. 1 side = 2.400 enheder (inklusiv mellemrum).
Brug skriftstørrelse 12 i en standard skrifttype, fx Times New Roman, 1,5 linjeafstand og flydende højremargen, dvs IKKE lige højremargen (det er mere læsevenligt, når den er flydende). Brug de prædefinerende typer til overskrifter, se hvorfor i afsnittet om indholdsfortegnelsen.