Profilansøgning

Profilansøgningen er afvist! 

På Rysensteen Gymnasium har vi i de seneste 9 år gennem vores Global Citizenship Programme arbejdet med en global profil. Global Citizenship Programme (GCP) er en globalt fokuseret dansk studentereksamen, der arbejder med det praktiserede verdensborgerskab som dannelsesideal.

I 2015 blev GCP godkendt af Undervisningsministeriet som profil for en femårig periode. I den periode blev programmet systematisk evalueret og videreudviklet, således at vi her i november 2019 fremsendte en ny profilansøgning til Ministeriet for Børn og Unge, som ses nedenfor, med klar beskrivelse af programmets læreplan og progressionsplan. Bekendtgørelsens regelsæt er det samme som ved sidste ansøgning – nemlig en §31, der foreskriver 3 krav til en profil. 
I Ministeriets svar meddeles det, at Rysensteen Gymnasium lever op til alle tre krav, men at man desuagtet afviser ansøgningen. 

Læs afslaget her.

Afslaget ændrer ikke på at Rysensteen Gymnasium fortsætter med profilen Global Citizenship Programme. Alle elever på Rysensteen vil fortsat sammen med rammerne for en studentereksamen gennemføre et globalt dannelsesprogram. Men vi vil ikke mere kunne optage ansøgere udenom afstandskriteriet. Det skal understreges, at vi fortsat gennem GCP kan understøtte også elever med internationale og/eller interkulturelle kompetencer.  
Rammerne for programmet kan læses ud af profilansøgningen og de vedlagte bilag, som kan linkes til nedenfor:
 

1. Profilansøgning
2. Progressionsplan for GCP i 2019-2020
3. Evaluering
4. Profilansøgning 2022
5. Progressionsplan for GCP 2022-2023

 

Kina