GCP Evalueringsprojekt

Projektbeskrivelse for projektgruppen GCP-evaluering

Medlemmer: 

Formål: At lave en ny evalueringsstruktur for GCP, som baserer sig på både subjektive fornemmelser og på objektive målinger mhp. at skabe klarhed over programmets effekt på elevernes internationale og interkulturelle kompetencer og deres verdensborgerdannelse.

Målet med dette er både at blive klogere på elevernes udbytte af GCP, men også at skærpe læringspraksis så vi på længere sigt kan bruge det som redskab til at optimere elevernes udbytte. Men vi har også som målsætning, at vi som et afledt projekt heraf er nødt til at få klarlagt og sikret projektets grundlæggende legitimitet og forankring i lærerkollegiet og elevgruppen. En kritisk revision af læreplanen er en nødvendig del af projektets forløb. På længere sigt udbredes erfaringerne til andre uddannelsesinstitutioner - særligt i den gymnasiale sektor. 

Projektet laves i samarbejde med tænketanken DEA og lektor Louise Tranekjær fra RUC

Projektets mål og succeskriterier

  • At Rysensteen ved projektets slutning (efter tre år) er i besiddelse af kompetencer og konkrete værktøjer til at undersøge effekten af Global Citizenship Programme på samtlige Rysensteen elevers udvikling og styrkelse af interkulturelle og internationale kompetencer og deres verdensborgerskabsdannelse. 
  • Som en del heraf skal der ved projektets afslutning være en højere grad af følelse af naturlig integration af GCP i den enkelte lærers undervisning i sit fag.
  • Derudover skal eleverne opleve GCP som en naturlig del af deres undervisning, hvor de er bevidste omkring formål og effekt ved GCP-undervisningen.