GCP Kommunikation

Projektbeskrivelse virtuel kommunikation (2015-2017)

Formål 

At skabe en virtuel GCP- kommunikationsplatform, som benyttes af samtlige Rysensteens elever samt af vores partnerskoler. Denne skal bidrage til at skabe mere viden om de enkelte destinationer og de enkelte klassers faglige arbejde på tværs af studieretninger, årgange og partnerskoler. Herved understøttes GCPs overordnede mål, om at skabe verdensborgere med indsigt i politiske, kulturelle og økonomiske forhold i mange forskellige regioner og lande, som de kan sætte i relation til globalisering og globale problemstillinger.    

Mål og succeskriterier 2016-2017 .  

  • Der lægges materiale fra eksisterende hjemmeside samt områdestudier op på ny hjemmeside 
  • Kommunikationen med partnerskolerne på hjemmesiden sættes i gang fra efteråret 2016
  • Rysensteens elever bruger ugentligt den nye hjemmeside 
  • Rysensteens lærere sørger for at lade klasseredaktører lægge relevant materiale på på hjemmesiden.
  • Partnerskolerne orienterer sig på hjemmesiden før, under og efter genbesøg