Kommunikation og pædagogisk IT

Projektbeskrivelse for projektgruppen Kommunikation og pædagogisk IT

Medlemmer: JP, La

Projektet har til formål at skabe en professionel ramme for arbejdet med kommunikation i en voksende organisation. I skoleåret 2016/17 arbejdes der med nedenstående indsatser.

  • Digital dannelse: I en digital tidsalder er det helt centralt at få en forståelse af, hvordan vi kommunikerer på og bruger de digitale medier. Derfor involveres hele skolen i dette skoleår i aktiviteter og drøftelser, der sætter digital dannelse på dagsorden. Målet er at opbygge en etisk, ansvarlig og hensigtsmæssig adfærd på nettet for alle elever og lærere - ikke mindst i en understøttelse af en sund skolekultur. På baggrund af de erfaringer, der samles undervejs i dette skoleår, vil projektet udmunde i en rysensteener-politik om digital dannelse, som evt. kan deles med andre skoler i vores netværk.
     
  • Flg. aktiviteter er planlagt for skoleåret 2016/2017: Indledende oplæg for alle 2.g klasser af professor og leder af Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet Vincent Hendricks, debatmodul om mobning på nettet mellem 1. og 2.g bogstavklasser, hvor resultatet bliver input til en kommende politik på området, genbesøg af Vincent Hendricks i januar til 1.g klasser og lærere med debat, besøg af anden oplægsholder til 3.g klasser i november, opsamling på skoleårets arbejde og udformning af materiale og politik til brug for det fortsatte arbejde med digital dannelse.

Kommunikation i en voksende organisation: Rysensteen Gymnasium er de senere år vokset og dermed er behovet for at styrke rammerne for kommunikation og fællesskab aktuelt som aldrig før. I skoleåret 2016/2017 arbejdede udvalget med:

  • Fornyelse af skolens morgensamlinger med henblik på at gøre dem aktuelle og vedkommende for alle på skolen. Der arbejdes med at styrke et nyt morgensamlingsudvalg med deltagelse af elever og lærere.
  • Styrkelse af elever med ansvar for større udvalg gennem tilbud om minikursus i projektstyring og kommunikation.
  • Styrkelse af elevernes brug af Rysportalen gennem udvikling af en ny skabelon for IT-introduktion til nye elever. Enkeltelementer afprøves i dette skoleår og udfoldes til alle 1.g elever i skoleåret 2017/2018