Talentudvikling

Projektbeskrivelse for projektgruppen Talentudvikling

Medlemmer: AH, SS, BSS

Projektet har til formål at facilitere og understøtte individuelle talenttilbud, der ligger ud over den almindelige undervisning på skolen. Projektet har i skoleåret 2016/2017 fokus på følgende:

  • Organisere og afholde "Talent- og frivillighedsdag" d. 6.10 med henblik på at øge kendskabet til skolens talenttilbud. Arrangementet har endvidere til hensigt at samtænke talenttilbud og frivilligt arbejde i en samlet ramme for styrkelse af elevernes handlekompetence.
  • Inddrage elever i udvalgets arbejde med henblik på at skabe bedst mulig information om skolens talenttilbud. I informationsarbejdet inddrages en netop produceret film om talentudviklingen på Rysensteen Gymnasium.
  • Udvikle en struktur for systematisk opfølgning på deltagelse i talentprogrammer med henblik på sikring af kvalitet og økonomisk bæredygtighed for skolens talentstrategi. Målet er, at der ved skoleårets afslutning er udfærdiget en systematisk opsamling på elevers deltagelse i individuelle talenttilbud - kvalitativt som kvatitativt, der kan danne udgangspunkt for justeringer af det kommende skoleårs talenttilbud.