Elevinitiativer: SMIL

Formålet med at integrere sundhedsfremme som et tema i undervisningen har været at gøre give eleverne viden og resurser til selv at være med til at sætte dagsordenen for sundhed og bevægelse.

Eleverne fra 1.z-klasserne har blandt andet været initiativtagere til nedsættelse af SMIL-udvalget. SMIL står for Sundhed, Motion, Idræt og Leg. Det er et udvalg for alle elever, som har lyst og interesse i at forme sundhedstiltag på Rysensteen Gymnasium, og har primært haft fokus på events og aktiviteter, som rammer en bredere målgruppe på Rysensteen, og ikke kun de i forvejen idrætsinteresserede.

Udvalget arrangerede i september 2011 SMIL-dagen, som var tænkt som et alternativt idræts-event, der fokuserede på leg, sjov og samvær. Udvalget blev hjulpet af 90 elever fra studieretningen Krop og Kultur til afvikling af dagen. Omkring 500-600 Rysensteenere deltog i eventen, som foregik i Fælledparken i 2. og 3. Modul. Efter aktiviteterne i Fælledparken havde SMIL-udvalget og Fredagsøludvalget i samarbejde sørget for grillpølser og øl i skolegården på Rysensteen. Udvalget har desuden arbejdet med alternative aktiviteter til friidræt fredag eftermiddag, og har arrangeret zumba- og jumpstyle-undervisning under temaet ”Bikini-klar”.