Forskning på Institut for Idræt

Rysensteen Gymnasium er tilknyttet en forskerteam bestående af 2 lektorer og 1 PhD-studerende, som arbejder med sundhedsfremme og bevægelseskultur blandt unge gymnasieelever. Desuden har 3 specialestuderende indtil videre været tilknyttet projektet. Forskningen er delvist finansieret af UNIK – Food Fitness & Pharma, Institut for Idræt KU og Rysensteen Gymnasium selv.

Forskningsprojektets primære fokus er, hvordan alternative metoder kan bidrage til at integrere sundhedsfremme i en gymnasieskolekultur. Med et sociologisk udgangspunkt undersøger forskerne, hvordan ungdomskulturen i dag anskuer ideen om sundhed og bevægelse, og hvordan man kan arbejde med disse emner på de unges præmisser.

Vi ved, at der i ungdomsårene er tendens til frafald i den organiserede idræt, ligesom de unges liv fra teenageårene og opefter i større grad præges af nye normer og krav. Intentionen med dette projekt er derfor ikke at måle, om de unge taber sig eller opnår et bedre kondital, hvis de motionere mere eller spiser anderledes. Det ved vi, de gør - det er gjort mange gange før. Spørgsmålet er, hvordan man grundlæggende kan appellere til unge, når det handler om krop, bevægelse og sundhedsfremme. Institut for Idræt undersøger derfor, hvordan det er muligt at få de unge til selv at tage ansvar for bevægelse og sundhed, og hvordan man kan bibeholde denne ansvarslyst på langt sigt.

Kontakt: Stine Frydendal Nielsen, PhD-studerende, Institut for Idræt, Email: sfnielsen@ifi.ku.dk, Tlf.: +4535321742