Sundhed og bevægelse på Rysensteen

Som et led i Rysensteens vision fra 2007 har elever og lærere ønsket større fokus på sundhed og bevægelse. På Rysensteen vægter vi, at eleverne er en central del af beslutningsprocesser – også når det gælder sundhed og bevægelse. Vi har derfor siden 2008 haft en samarbejde med Institut for Idræts afdeling for humanistisk - samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab.

Dette samarbejde har fokuseret på, hvordan det er muligt at inddrage eleverne i demokratiske processer omhandlende sundhed og bevægelse på deres egen skole. Ideen er at bevæge sig væk fra traditionelle måder at sætte sundhed på dagsordenen, som i højere grad præges af en ”løftet pegefinger”-kultur. I stedet skal eleverne selv være med til at sætte dagsordenen og være idéudviklere for, hvordan man kan arbejde med sundhed og bevægelse.

Forskere og lærere har i samarbejde udarbejdet et design til, hvordan eleverne kan arbejde fagligt og tværfagligt i undervisningen med sundhed og bevægelse som et emne, der vedrører skolens rammer. Vi har nu i tre år arbejdet med et AT-forløb i 1.g klasserne fra studieretningen Krop og Kultur med fokus på forslag til sundhedsfremme. Disse elever har siden hen været de drivende kræfter i at få omsat disse forslag til praksis.