Sundhedsfremme på Rysensteen

Vi har nu i tre år arbejdet i med et AT-forløb i 1.z klasserne. Formålet med forløbet har været at uddanne eleverne til Sundhedsambassadører på Rysensteen. Eleverne har i deres undervisning arbejdet med forslag til sundhedsfremme på baggrund af sociologisk viden om unge i det senmoderne samfund, viden om fysiologiske forhold og livsstilssygdomme og ikke mindst kendskab til forskellige tilgange til sundhedsfremme. På baggrund af den viden, som eleverne har fået i de faglige og tværfaglige forløb, har de udarbejdet synopser med fagligt begrundede forslag til sundhedsfremmende tiltag.

Det har været motiverende for eleverne at arbejde med autentiske problemstillinger og innovation i praksis, hvor læreren ikke på forhånd kender det rette svar. Man lærer meget ved at skulle generere konkrete forslag og ikke mindst at omsætte sine ideer til praksis. Fokus for AT-forløbet ligger i forlængelse vores citizenship-profil, hvor eleverne får ansvar for at være med til at forme skolens rammer gennem en deltagelseskultur. Dette udvider det elevdemokratiske perspektiv ved at fokusere på medbestemmelse.