Globaliseringens udfordringer - naturgeografi og fransk fortsættersprog B

Klik og se, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til på Adgangskortet på ug.dk

https://www.ug.dk/vaerktoej/adgangskortet/#/?gym=stx&Engelsk=A&Samfundsfag=A&Matematik=B&Fransk%20forts%C3%A6ttersprog=B