Samfundsvidenskab på Rysensteen

Samfundsfag A kombineret med engelsk A eller Matematik A, 

I Studieretninger med  Samfundsfag A spilles der sammen med Engelsk og matematik - på enten A eller B niveau.  Her får du rig mulighed for at analysere de politiske, økonomiske og kulturelle forhold både i Danmark, Europa og den øvrige del af verden. Du får herved en bred forståelse for de sammenhænge og muligheder, der er skabt med de seneste års globalisering. Gennem den løbende kontakt med partnerskolen øver du dig i at kommunikere og begå dig internationalt. Her får du god støtte fra de fremmedsprog, som du har på denne studieretning – særligt verdenssproget engelsk vil spille en central rolle. Er du interesseret i at blive klogere på den moderne verdens mange spændende udfordringer, vil du trives på denne studieretning.

Studieretningen findes i 2 varianter:

A. Samfundsfag A, Engelsk A - mulighed for at vælge:

kinesisk på A-niveau som erstatning for fransk F B/Tysk fortsætter B

 eller

Idræt B

B. Samfundsfag A Matematik A - mulighed for at vælge Engelsk på A-niveau