Studieretningsteam

I skolens StudieRetningsTeams sidder teamlærere fra alle klasser med samme bogstav plus elever fra de samme klasser. Studiereningsteamet skal sikre sammenhæng indenfor de enkelte studieretninger for både elever og lærere. Studieretningsteamet er tovholder på samarbejdet med partnerskolen på destinationen og holder tre årlige møder.

 

 

Kommissorium for StudieRetningsTeams – efter UK-mødet 2. september 2013

Formål
SR-teamets formål er at sikre sammenhæng vidensdeling og  erfaringsudveksling mellem studieretningsklasser med samme fagkombination og samme rejsedestination på tværs af årgangene. 

Repræsentation
Alle teamlærere i klasser med samme bogstav er fødte medlemmer af SR-teamet for det pågældende bogstav. Rejselærere kan inviteres til SR-teamets møder efter behov. 2 elever fra hver klasse i studieretningen deltager i møderne.

Mål
SR-teamet skal gennem progressionsplanen sikre sammenhæng og koordination mellem klassetrinene i en studieretning med hensyn til  toning , AT  og  GCP

Handleplaner
Der indkaldes til SR-teammøder  tre gange årligt: ved skoleårets start, efter GCP-rejsen i efteråret og i forårssemesteret , hvor følgende områder behandles

  • Planlægning af AT-forløb 
  • Planlægning af toning i studieretningen
  • Erfaringsudveksling ang. studierejse og planlægning af kommende rejse
  • Løbende kontakt til destinationens partnerskole (i samarbejde med GCP-lederen).
  • Erfaringsudveksling om skolens talentudviklingsprogram, ligesom SR-teamet sikrer udbredelsen af erfaringer fra elever, der har deltaget i talentudviklingsaktiviteter.

SR-temaet arrangerer årligt et arrangement eller projekt på tværs af årgangene ( f.eks. ud-af-huset arrangement, oplægsholder, faglig film …)

Succeskriterier efter det første år

  • Destinationens rejsemappe i Skolekom (og den nye IT-platform) er opdateret og klassernes lærere en gjort bekendt med relevant indhold. 
  • Emnet for 3g-klassens studierejse er formidlet videre til lærerne i 1. og 2.g., og der er opsamlet relevant materiale til forløb, aktiviteter, besøg og genbesøg.

Der afholdes møder i august, november og april.