Musik på Rysensteen

Musik A, Engelsk A

I denne studieretning bliver musik en central del af dit gymnasieliv. Du skal både spille og synge – analysere og forstå, og du kommer til at arbejde med musikkultur på mange forskellige måder. Du skal læse om den, se den på film, rejse ned og besøge den, opleve den og deltage i den. Musik og engelsk vil i kombination med de øvrige fag være med til at give dig sproglige, kunstneriske og analytiske kompetencer – og en solid faglig ballast. På Rysensteen gør vi meget for at musikstudieretningen løbende er i kontakt med det københavnske musikmiljø. Derfor arrangerer vi bl.a. workshopforløb, koncerter, foredrag og temadage. Som musikelev på Rysensteen Gymnasium kan du uden for undervisningen være aktiv på en lang række forskellige måder og niveauer. Fx i skolens musical, i øvelokalerne, i RysKor, til SpilOp-aftener, til sangskrivningsworkshops og i RysOrkesteret. En gymnasiehverdag i denne studieretning vil skærpe din lydhørhed, udfordre dig personligt, styrke din kulturelle bevidsthed og udvikle dine samarbejdsevner.

Ønsker du overblik over, hvilke videregående uddannelser, som de enkelte studieretninger giver adgang til, kan du bruge Adgangskortet