Samfundsfag og matematik

Samfundsfag A og matematik A

I denne studieretning med samfundsfag A i kombination med matematik A, bliver du klædt på til at forstå de udfordringer og muligheder, som en globaliseret verden giver gennem arbejde med både politiske, økonomiske og kulturelle forhold i Danmark og andre lande. Med denne fagkombination vil du blive godt rustet til at tage kritisk stilling til aktuelle emner som meningsmålingers pålidelighed og betydning i forbindelse med fx Trumps valg i USA og det britiske nej til EU. Sammen kan fagene gøre os klogere på de økonomiske sammenhænge og forstå virkningerne af politiske og økonomiske indgreb som for eksempel skattelettelser. Arbejdet med globale problemstillinger, som fx ulighed, er et omdrejningspunkt på studieretningen, hvor vi med matematik kan opgøre ulighedens omfang og med samfundsfag belyse både de økonomiske og sociale konsekvenser.

Ønsker du overblik over, hvilke videregående uddannelser, som de enkelte studieretninger giver adgang til, kan du bruge Adgangskortet