GCP Styregruppe

Medlemmer: 

Formand: Mads Blom

Nana Dalby Mikkelsen

Kenneth Dal Arensborg

Klaus Eskelund

 

GCP-styregruppens kommissorium 2016

Formål:
Styregruppen skal understøtte og udvikle en klar integration af og forståelse for Global Citizenship Programme (GCP) som en del af almendannelsen og en fælles skolekultur.

Ligeledes skal styregruppen understøtte og udvikle arbejdet med at gøre GCP til en integreret del af både den fagfaglige undervisning såvel som de tværfaglige projekter og toningsprojekter.

Styregruppen skal sikre, at de enkelte studieretningers faglige profil får mulighed for at præge måden, man arbejder på både fagligt og tværfagligt – og i arbejdet med GCP.

Styregruppen skal vedligeholde og udvikle rammerne for sammenhængen mellem GCP og toning og sikre en hensigtsmæssig progression i de tre års uddannelse.

Styregruppen skal sikre, at elever, der efter studentereksamen ønsker at læse videre i udlandet kan hjælpes med viden og kontakt til relevante organisationer.

 

Mål 2016/2017:

Målet er for det første at implementere kravene til tværfaglighed i gymnasiereformen 2016 på Rysensteen på en måde, som kan sikre Global Citizenship Programmes bæredygtighed som skolens profil. For det andet at løfte læringsudbyttet af GCP ved at skabe øget mulighed for Rysensteens elever for at følge arbejdet med alle partnerskabs-destinationerne og styrke oplevelse af ejerskab for programmet. Og for det tredje at forbedre evalueringsstrukturen for GCP for at skabe større klarhed over, hvor meget læringsudbyttet reelt løfter sig med de igangsatte tiltag.


Indsatser 2016/2017:   

 1. Implementering af ny reform
  Styregruppen sætter sig ind i gymnasiereformens bestemmelser vedr. tværfaglighed med mhp. at formulere en ny GCP-progressionsplan, herunder en plan for grundforløbet, som skal ligge klar til brug ved starten af skoleåret 2017/2018.
 2. Udbredelse af kendskab til destinationsarbejde  
  Styregruppen medvirker til at arrangere tværgående GCP-klassearrangementer og understøtter arbejdet med og udbredelsen af den elevstyrede  GCP-hjemmeside mhp. at styrke muligheden for elevernes indblik i arbejdet med alle GCP-destinationer.  
 3. Øget elevernes ejerskab til GCP.
  Styregruppen understøtter elev GCP-udvalgets arbejde med bl.a. at etablere og organisere GCP-saloner, etablere og organisere debat-klub, skabe mulighed for løbende feed-back på GCP-tiltag samt udvikle Månedens Verdensborger. Alt sammen mhp. at styrke ejerskabsfornemmelsen med GCP.
 4. Klarhed over elevernes præcise læringsudbytte af GCP
  Styregruppen understøtter lærernes introduktion af og elevernes arbejde med den nye GCP-portfolio mhp. både at øge læringsudbyttet af programmet og skabe større klarhed over, hvor meget udbyttet øges.    

Styregruppen kommunikerer med og guider forsker, Louise Tranekjær, i hendes arbejde med at skabe ny evalueringsstruktur mhp. i løbet af dette og kommende skoleår at opnå mere præcis indsigt i elevernes udbytte med GCP.


Styregruppens driftopgaver:

 • Implementering og videreudvikling indholdet af kulturforståelsesforløb.
 • Understøttelse af det fortsatte arbejde med GCP-studieplan i alle klasser med henblik på at sikre en sammenhængende GCP-indsats i de respektive klasser.
 • Indsamling af viden om allerede eksisterende, decentralt organiseret samarbejde mellem det private erhvervsliv og Rysensteens lærere samt facilitering af nye kontakter mellem udvalgte faggrupper og potentielle partnere i erhvervslivet. 

 

Mål for perioden 2016-2020

Målene er:

 • at skabe rammerne for, at elever og lærere i højere grad oplever deres destinationslande som cases og ikke som GCP-formålet i sig selv

 • at facilitere muligheder for, at eleverne i højere grad i skoleregi kan tage aktivt del i at bidrage til at løse lokale og globale problemstillinger 

 • at skabe mulighed for, at eleverne efter endt gymnasietid kan engagere sig direkte i uddannelse, arbejde eller NGO aktiviteter i udlandet