Skolekultur

SKOLEKULTUR

 

Medlemmer 2018/2019: La, AH, UD, ML, 4 elever udpeget af Elevrådet og 4 elever på baggrund af ansøgning.
Leder: LS
 

Kommissorium Skolekultur  2018/2019

 

Formål: At fastholde og styrke en skolekultur med afsæt i skolens værdigrundlag og vision. Med NORA som afsæt arbejdes der gennem en struktureret ramme på at sikre trivsel og medindflydelse for skolens elever både socialt og fagligt gennem aktiviteter og involvering, der motiverer og giver eleverne rum til at lære og udvikle sig I et levende og ansvarligt fællesskab. Udvalget støtter op om læringsmiljøet gennem aktiviteter og tiltag, der ligger i forlængelse af undervisningen.

 

Mål: At fremme dannelsen ved at skabe Nysgerrige, Ordentlige, Rummelige, og Ansvarlige elever, der gennem engagement og kreativitet kan agere handlekraftigt i en demokratisk sammenhæng.

 

Der arbejdes I skoleåret 2018/2019 med følgende indsatser:

 

  • Kommunikation:

I en digital tidsalder: Hele skolen involveres i aktiviteter og drøftelser, der sætter digital dannelse på dagsorden. Hvordan kommunikerer vi på de sociale medier? Hvilket samspil er der mellem den digitale og den analoge verden? Hvad er god etik i kommunikationen på de digitale medier? Som led i en sund skolekultur opbygges en etisk, ansvarlig og hensigtsmæssig adfærd i brugen af de digitale medier for alle elever og lærere. Der arbejdes endvidere med at opbygge og udvikle en IT-introduktion for nye 1.g-elever, der giver eleverne gode værktøjer til skolearbejdet. Rysensteen Gymnasium arbejder endvidere med at udvikle et korps af elevambassadører indenfor det digitale, som kan hjælpe med at udbrede erfaringerne fra skolens arbejde.

I en voksende organisation: Der arbejdes med fornyelse af skolens morgensamlinger gennem et morgensamlingsudvalg bestående af lærere og elever. Der arbejdes med en styrkelse af fællesskaber på kryds og tværs af organisationen med understøttelse af elevudvalg samt skoleinitierede aktiviteter såsom morgensang og Rystalk. 

 

  • Sundhed:

 

Resultaterne af sidste skoleårs arbejde i projektgruppen “sundhed og trivsel” med alkohol og rusmidler udrulles i alle 1.g klasser, og der arbejdes videre med sundhedsfremme i samarbejde med Københavns Kommune under partnerskabsaftalen. Der er i skoleåret 2018/2019 fokus på rygning gennem regulerende tiltag for rygning i skoletiden og indsatser mod rygning generelt. Der arbejdes endvidere med klasserumskultur og opbygning af fællesskaber gennem klassens teamlærere og dialoger i klassens timer. 

  • Talentudvikling:

Der arbejdes med fremme og synliggørelse af talentudviklingen på skolen ved at facilitere et bredt udvalg af individuelle tilbud til skolens elever. I dette skoleår er fokus på synliggørelse af talentudviklingstilbud overfor skolens elever bl.a ved et stort arrangement i samarbejde med skolens frivillighedsudvalg. Der sættes fokus på, hvordan man gennem engagement i ekstra-curriculære aktiviteter såvel kan styrke sin egen handlekompetence som bane vejen for studier i udlandet.

 

  • Frivillighed:

 

Der arbejdes med fremme af elevernes sociale engagement gennem deltagelse I frivilligt arbejde. Gennem forskellige samarbejder med frivillighedsorganisationer som Ungdommens Røde Kors, Frivillighedscenter Vesterbro, Plejehjemmet Brøggergården, lektiecaféer på forskellige skoler mm. understøttes en medborgerskab tilgang og interesserede elever får mulighed for at udvikle konkrete handlekompetencer.

 

  • Grundforløb og social intro for 1.g i den nye reform:

 

Der arbejdes med tilrettelæggelse og justeringer af grundforløbet og overgangen fra grundskole til Rysensteen Gymnasium. Der arbejdes ligeledes med at understøtte overgangen fra grundforløb til studieretningsforløbet i forbindelse med den endelige klassedannelse.


 

Skolekultur har endvidere ansvar for en række driftsopgaver:

 

  • Tilrettelæggelse af introforløbet
  • Samarbejde med elevrådet og med andre elevudvalg om forslag og initiativer
  • Samarbejde med Morgensamlingsudvalget
  • Facilitering af arrangementer