Skolekultur

SKOLEKULTUR

 

Medlemmer 2016/2017: La, AH, UD, LV, LS

 

Kommissorium Skolekultur  2016/2017

 

Formål: At fastholde og styrke en skolekultur med afsæt i skolens værdigrundlag og vision. Med NORA som afsæt arbejdes der gennem en struktureret ramme på at sikre trivsel og medindflydelse for skolens elever både socialt og fagligt gennem aktiviteter og involvering, der motiverer og giver eleverne rum til at lære og udvikle sig I et levende og ansvarligt fællesskab. Udvalget støtter op om læringsmiljøet gennem aktiviteter og tiltag, der ligger i forlængelse af undervisningen.

 

Mål: At fremme dannelsen ved at skabe Nysgerrige, Ordentlige, Rummelige, og Ansvarlige elever, der gennem engagement og kreativitet kan agere handlekraftigt i en demokratisk sammenhæng.

 

Der arbejdes I skoleåret 2016/2017 med følgende indsatser:

 

  • Kommunikation:

I en digital tidsalder: Hele skolen involveres i aktiviteter og drøftelser, der sætter digital dannelse på dagsorden. Hvordan kommunikerer vi på de sociale medier? Hvilket samspil er der mellem den digitale og den analoge verden? Hvad er god etik I kommunikationen på de digitale medier? Som led i en sund skolekultur opbygges en etisk, ansvarlig og hensigtsmæssig adfærd i brugen af de digitale medier for alle elever og lærere.

I en voksende organisation: Der arbejdes med fornyelse af skolens morgensamlinger gennem et morgensamlingsudvalg bestående af lærere og elever. Der arbejdes med at styrke elever med ansvar for større udvalg gennem et minikursus I projektstyring og kommunikation. Der arbejdes med at udvikle en ny skabelon for IT introduktion til nye elever.

 

  • Sundhed:

 

Resultaterne af sidste skoleårs arbejde i projektgruppen “sundhed og trivsel” med alkohol og rusmidler udrulles i alle 1.g klasser, og der arbejdes videre med sundhedsfremme i samarbejde med Københavns Kommune under partnerskabsaftalen og udmunder i en samlet trivselspolitik.

I tilknytning til dette har Rysensteen Gymnasium indledt et samarbejde med Netwerk som en ramme for at støtte op om elevernes overgang fra grundskole til Gymnasium.

  • Talentudvikling:

Fremme og synliggørelse af talentudviklingen på skolen ved at facilitere et bredt udvalg af individuelle tilbud til skolens elever. I dette skoleår er fokus på synliggørelse af talentudviklingstilbud overfor skolens elever bl.a ved et stort arrangement i samarbejde med skolens frivillighedsudvalg. Der sættes focus på, hvordan man gennem engagement i ekstra-curriculære aktiviteter såvel kan styrke sin egen handlekompetence som bane vejen for studier i udlandet.

 

  • Frivillighed:

 

Fremme af elevernes sociale engagement gennem deltagelse I frivilligt arbejde. Der arbejdes dels med en “bottom-up” tilgang, hvor elevernes egne erfaringer med frivilligt arbejde samles og deles med alle skolens elever i et katalog som inspiration. Dels arbejdes der med at etablere nogle større faste samarbejder mellem Rysensteen og organisationer, der understøtter en medborgerskabstilgang for der igennem at give interesserede elever mulighed for at udvikle konkrete handlekompetencer.

 

  • Grundforløb og social intro for 1.g i den nye reform:

 

Tilrettelæggelse af et nyt grundforløb og overgang fra grundskole til Rysensteen Gymnasium med virkning fra august 2017.Skolekultur har endvidere ansvar for en række driftsopgaver:

 

  • 1g introen

  • Arrangementer (foredrag workshops elevintiativer mm)

  • CPH DOX samarbejde

  • Samarbejde med elevrådet og med de andre elevudvalg, opsamling på elevernes forslag, støtte til elevernes initiativer

  • Morgensamlingernes form og indhold