Uddannelsesstillinger

Som kandidat i uddannelsesstilling på Rysensteen får man en hverdag præget af inspirerende faglighed i samarbejde med en broget elevskare og omkring 100 engagerede kolleger – midt i den pulserende storby.

At være i uddannelsesstilling er både udfordrende og givende. På Rysensteen lægger vi vægt på, at lærerkandidater får et veltilrettelagt forløb med vejledere, som aktivt deltager i at få koblet pædagogisk teori og praksis. Forløbet planlægges med udgangspunkt i kandidatens niveau og erfaring – fordi der er forskel på om man kommer lige fra universitetet eller har undervisningserfaring. Vi mener, at de bedste forudsætninger for at udvikle sig som lærer, opstår når man kombinerer det bredt personlige råderum med lysten til at gå i dialog med sine kolleger og elever.

Vi forventer at vores kandidater er engagerede i og inspirerede af deres fag. At de har lyst og mod til at gennemføre det krævende forløb en uddannelsesstilling er, med undervisning, kurser og møder. Og at de stiler efter at blive professionelle lærere med alt, hvad det indebærer.
Kandidaterne på Rysensteen spiller en væsentlig rolle for den løbende udvikling af vores skolekultur. Ved at indgå aktivt i fagkollegialt arbejde, i team og udvalg bidrager kandidaterne til den alsidige kompetenceudvikling, som kendetegner Rysensteen.

Rysensteens profil er afspejlet i skolens værdigrundlag. Vi lægger vægt på åbent, demokratisk miljø med ansvar for helheden og respekt for mangfoldigheden.