Undersøgelser og handleplaner

Oversigt over fokusområder i de større evalueringer fra 2005-2012 samt handleplaner for disse:2005-06 og 2006-07
Store spørgeskemaundersøgelser blandt 1.g-elever og lærerne. Fokusområde: Grundforløbet (AT, AP, NV, studieudviklingssamtaler og teamsamarbejde)
Handleplan for undersøgelse 2006-07

2007-08
3.g og lærerne. Det samlede gymnasieforløbs tilrettelæggelse
Handleplan for undersøgelse 2007-08

2008-09
• Stor spørgeskemaundersøgelse blandt 2g-elever og lærere. Fokusområder: Bl.a. AT, dansk/historie-opgaven og visionens tre strategiske spor.

• Evaluering af SRP i 3g (spørgeskema)

• Evaluering af AT-vejledning i 3g (spørgeskema)

• Evaluering af grundforløb (fokusgruppesamtale med 1g’er)
Handleplan for undersøgelse 2008-09


2009-10
Stor spørgeskemaundersøgelse blandt 1.g-klasser og lærerne. Fokusområder: Grundforløbet, IT, sundhed, fraværsregistrering, kompetenceudviklingsprogrammet og ”ud af huset”-aktiviteter.
Handleplan for undersøgelse 2009-102010-11
Stor trivselsundersøgelse (UMV og APV) for alle årgange af elever og lærerne gennemført af Ennova. Se rapporten i kolonnen til højre. Kvalitetsgruppen valgte med udgangspunkt i Ennovas evalueringsrapport at foretage en kvalitativ evaluering (efter BIKVA-modellen) på det område, som fik dårligst vurdering af eleverne, nemlig 'egen motivation'
Handleplan for undersøgelse 2010-11


2011-12
Stor spørgeskemaundersøgelse blandt alle 3.g-klasser og lærerne. Fokusområder: De nye lokaler på Flæsketorvet, det samlede AT-forløb, SRP, skriftlighed, vejledning, IT, studieudviklingssamtaler og skemalægning.

I skoleåret 2012-13 vil vi fokusere på kvalitetssikring af tiltag sat i værk som følge af fokusgruppernes anbefalinger.

Handleplan for undersøgelse 2011-12


2012-13
I november 2012 blev Rysensteens elevtrivselsundersøgelse gennemført i samarbejde med Ennova på samme måde som i november 2010. På baggrund af ETU-svarene udvalgte Kvalitetsgruppen et fokusområde til nærmere kvalitativ undersøgelse. Området var elevernes motivation, og det blev valgt, fordi ETU-resultatet på den ene side viste en meget høj generel elevtilfredshed med deres lærere samtidig med på den anden side en relativt lavt elevtilfredshedsgrad med lærernes evne til at motivere i undervisningen. Læs mere i rapporten nedenfor. 
Handleplan for undersøgelse 2012-13