Eksamen 2018 - 2g

Eksamen
Alle 2g-klasser får udtrukket mindst et og højst to fag til afsluttende eksamen – mundtlig og/eller skriftlig. Eventuel skriftlig eksamen offentliggøres 16. maj. Mundtlig eksamen offentliggøres 23. maj.

Årsprøver/skriveprojekter
Alle 2g-klasser har årsprøver som vist i oversigten nedenfor.

Studieretningsopgave (SRO)
2g klasserne skriver studieretningsopgave (SRO) i april måned. Denne prøve er en generalprøve for Studieretningsprojektet (SRP) i 3g.

Mulig mundtlig eksamen
Al information om tider og lokaler til prøverne kommer i Lectio - du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret.


2a    Ty/Fr, ke, Mu, Ma
2b    bi, re, ke, Ty/Fr
2c    Ma, ng, re, Ty/Fr
2d    Ma, ng, re
2e    Ma, re, Fr
2f     Ma, re, ke, Ty/fr
2u    Fr/Ty, re, ng
2w   Ma, ke, re, Ty/Fr
2s    re, ke, Ty/Fr
2t     En, Fy, Ty/Fr
2x    En, Fy, Ty/Fr
2y    En, Ke, bi, Ty/Fr
2z    En, bi, re, Ty/Fr


Mulig skriftlig eksamen
2a    Ma
2b    Ingen
2c    Ma
2d    Ma
2e    Ma
2f     Ma
2s    Ingen
2t    En
2u   Ingen
2w   Ma
2x    En
2y    En
2z    En


Skr. årsprøver
2a    DA, EN, SA
2b    DA, EN, SP
2c    DA, EN, SA
2d    DA, EN, SA, KI
2e    DA, EN, SA
2f    DA, EN, SA
2w   DA, EN, SA
2u   DA, ENG, SA, MA
2s    DA, EN, SA, MA
2t    DA, MA, BT
2x    DA, MA, BT
2y    DA, MA, FY
2z    DA, SA, MA