Eksamen 2020 - 2g

Eksamen
Alle 2g-klasser får udtrukket mindst et og højst to fag til afsluttende eksamen – mundtlig og/eller skriftlig. Således at eleven efter 2.g har max. tre skriftlige eksamener. Eventuel skriftlig eksamen offentliggøres 11. maj. Mundtlig eksamen offentliggøres 15. maj.

Årsprøver/skriveprojekter
Alle 2g-klasser har årsprøver som vist i oversigten nedenfor.

Mulig mundtlig eksamen
Al information om tider og lokaler til prøverne kommer i Lectio - du er selv ansvarlig for at holde dig orienteret.


2a    ke, Ma, re, TyF/FrF,
2b    re, la/ng, TyF/FrF
2c    En, TyF/FrF, ng, re
2d    Ma, ng, re
2e    Ma, FrF, ng, re
2f     En, re, ke, TyF/FrF
2s    Ma, ke, re, TyF/FrF
2t     En, Fy, re, TyF/FrF
2u    Ma, re, bi, TyF/FrF
2w   Ma, ke, re, TyF/FrF
2x    En, Fy, re, TyF/FrF
2y    En, Ke, bi, TyF/FrF
2z    Ma, ke, re, TyF/FrF


Mulig skriftlig eksamen
2a    Ma
2b    Ingen
2c    En
2d    Ma
2e    Ma
2f     En
2s    Ma
2t     En
2u    Ma
2w   Ma
2x    En
2y    En
2z    Ma


Skr. årsprøver
2a    DA, EN, MU
2b    DA, EN, SP
2c    DA, SA
2d    DA, EN, SA, KI
2e    DA, EN, SA
2f     DA, SA
2s    DA, EN, SA
2t     DA, BT
2u    DA, EN, SA
2w   DA, EN, SA
2x    DA, BT
2y    DA, FY
2z    DA, EN, SA

Mdt. årsprøver
2a   
2b   
2c   MA
2d   
2e   
2f    MA
2s   
2t    MA
2u   
2w 
2x   MA
2y   MA
2z