GCP under Corona

En meget vigtig del af Global Citizenship Programme er de store fælles arrangementer som FN-dagen, GCP-dagen og GCP4-Innovationsprojektet. 

Pga. Corona har det siden marts ikke været muligt at gennemføre disse arrangementer på normal vis. I stedet har vi afholdt dem som en blanding af fysiske og virtuelle aktiviteter. Indholdsmæssigt har de alle - i tråd med GCPs fokus med aktuelle epokale globale udfordringer - i en eller anden grad beskæftiget sig med Corona. Nogle ved at sætte fokus på Coronas sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser andre på mere  indirekte vis at sætte fokus på at fastholde håbet i svære og til tider meget ensomme stunder.

På denne side kan du se forskellige eksempler på, hvordan vi har arbejdet med GCP under Corona. 

Læs bl.a. om 2.g'ernes projekt - Håb i en Corona-tid - eller om 1.g'ernes GCP4-Innovationsprojekt om FNs 17 verdensmål.

Eller klik her for at læse om dette års virtuelle GCP-dage, hvor vi på 1.g'ernes GCP-dag og 2.g'ernes GCP-dag traditionen tro havde besøg af Clement Kjersgaard og Ræson til oplæg og paneldebatter, mens vi på 3.g'ernes GCP-dag lavede virtuelt samarbejde med 13 partnerskoler fra 5 forskellige kontinenter over Zoom.
 

 

 

 

 

 

 

 

Møde med vores kinesiske partnerskole til 3.g'ernes virtuelle GCP-dag.