GCP4 - Innovationsprojekt for 1.g'erne om FNs 17 verdensmål

I slutningen af april 2020 knoklede hele 1. årgang med innovative problemstillinger og løsningsforslag med afsæt i et eller flere udvalgte FN-verdensmål koblet til det partnerland, den pågældende klasse arbejder med.

Tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard satte forløbet i gang d. 17/4 med et inspirerende oplæg om vigtigheden af arbejdet med verdensmålene og handlekompetence. Video-oplægget kan ses nedenfor. Derefter tog eleverne fat på arbejdet ud fra verdensmål, faglige oplæg fra deres lærere og innovative værktøjer som efterhånden tegner forskellige, digitale løsningsforslag som apps, stop-motion-film og programmerede spil. Som en del af forløbet skulle eleverne træne pitching af deres løsningsforslag: en formidlingsdisciplin som er relevant for at kunne omsætte idé til virkelighed. I den sammenhæng holdt iværksætter Søren Rosenmeier et live zoom-oplæg d. 30/4 om virksomhedsteori og praksiseksempler fra sin egen virksomhed Right People. Både pitching og Rosenmeiers oplæg var tværfakultære tiltag, der skulle inspirere alle elever uanset studieretning og fakultær binding til at blive bevidste formidlere, som i sidste ende er afgørende for projektets gennemførelse - også senere i elevernes arbejdsliv.

Som afslutning på arbejdet så 1.G'erne i alt 14 vinder-løsningsforslag fra klasserne, hvoraf eleverne stemte på 2 endelige vinderprojekter i samarbejde med projektgruppen for innovation og leder af GCP, Anders Schultz.

Her kan du se tidligere Udenrigsminister, Martin Lidegårds, åbningstale.

Til det virtuelle GCP4-forløb i foråret 2020 havde 1.g'erne bl.a. virtuelt "besøg" af tidligere Udenrigsminister Martin Lidegård.