Bestyrelse

Udpeget af DI: Direktør for Efterskoleforeningen,
Formand Bjarne Lundager Jensen
blj@efterskoleforeningen.dk

Udpeget af DPU/Aarhus Universitet Dekan, professor ved Aalborg Universitet,
Lars Qvortrup
lq@edu.au.dk

Udpeget af KU: Lektor ved Institut for tværkulturelle og regionale studier (ToRS),
Jakob Skovgaard-Petersen
jsp@hum.ku.dk

Selvsuppleret: Partner, Udviklingsbureauet B E T A
Astrid Læssø Christensen
al@ubeta.dk

Selvsuppleret: Senior Director, Performance and Rewards hos Dong,
Næstformand Cecilia Lonning
cecilia_lonning-skovgaard@br.kk.dk

Udpeget af Københavns Borgerrepræsentation, skoleleder,
Maibritt Svensson
majbritt.svensson@albertslund.dk

Medarbejderrepræsentant: Lektor
Rasmus Bjørn
rb@rysensteen.dk

Medarbejderrepræsentant: Lektor
Casper Gaarde Madsen
cm@rysensteen.dk

Elevrepræsentant
Mia Josefine Adrian
mia.josefine@gmail.com

Elevrepræsentant

Jacob Haché-Friis
jacob.friish@gmail.com