Citizenship-programmet

Morgensamling på vores partnerskole i Singapore

Rysensteen gymnasium har samlet og systematiseret arbejdet med internationale og interkulturelle kompetencer i Global Citizenship Programme, som er en integreret del af alle aspekter af skolens virke.  

Programmet har sin egen læreplan og progressionsplan(se links nedenfor) med faglige mål, som udmøntes gennem international toning i fagundervisningen, gennem tværfaglige samarbejder og gennem en vid række af faglige og almendannende aktiviteter, der ligger udenfor den almindelige undervisning - herunder ikke mindst udvekslingsture med homestay for alle klasser til en af vores 13 partnerskoler i Argentina, Canada, Egypten, Indien, Island, Kina, Rusland, Singapore, Spanien, Sydkora, Tyrkiet og USA (2 skoler) - læs mere om dem her.

Global Citizenship programmet har to overordnede formål. For det første skal det skabe forudsætningerne hos Rysensteens elever for at kunne uddanne sig i udlandet og sidenhed arbejde i internationalt orienterede virksomheder, institutioner eller NGOer. For det andet skal det gøre Rysensteens elever til verdensborgere, der har evnerne og modet til at reflektere over både egne og andres værdier i mødet med fremmede kulturers mangfoldighed. Og som med en stærk forankring i egne, demokratiske værdier, respekterer forskelle i tradition, sprog, religion, vaner og livsform, og er indstillet på – forskellene til trods - at forstå og tage ansvar for løsningerne på globale problemstillinger. 

Læreplan 

Progressionsplan for Citizenship og AT 2014-17