Rysensteens fællesskaber

Med udgangspunkt i Rysensteens mangeårige værdigrundlag, hvor respekt for den enkelte og fællesskabet står helt centralt, er NORA blevet en integreret del af skolens liv. NORA står for:

  • Nysgerrighed
  • Ordentlighed
  • Rummelighed
  • Ansvarlighed

NORA rummer i al sin korthed de bærende værdier på skolen og forsøger at favne det fællesskab, som Rysensteen bygger på. Vi forventer, at alle – elever som ansatte – lever op til de fire centrale værdier i deres møde med hinanden og med den omverden, de møder gennem besøg i ind- og udland. Gennem NORA styrkes eleverne til aktivt og empatisk medborgerskab i såvel de nære tilknytninger som i større og mere overordnede fællesskaber.

De mange fællesskaber giver bred elevinvolvering

Moderne fællesskaber eksisterer både i det fysiske rum og i digitale fora. På Rysensteen Gymnasium arbejder vi målrettet med at bringe NORA ind i den digitale verden bl.a gennem vores arbejde med digital dannelse i en progression fra 1.g. til 3.g.


På Rysensteen Gymnasium er fællesskabet naturligt funderet i undervisningen og i alle de aktiviteter, der foregår omkring det faglige. Således er klassen en helt central enhed, hvor fællesskabet søges opbygget gennem diverse inkluderende tiltag og aktiviteter. F.eks. arbejder vi med faste makkerskaber og makkerskabsgrupper i begyndelsen af skoleforløbet for at understøtte, at ingen føler sig “udenfor”. Der er i tillæg hertil også fællesskaber, der går på tværs af klasser og årgange. Her kan man skelne mellem De små fællesskaber, De samlende fællesskaber og De særlige fællesskaber, der hver især er med til at skabe en rig og levende skolekultur. I menuen til venstre kan du få mere information om de forskellige fællesskaber på Rysensteen.

Ryskilde

RYSKILDE er et årligt event, som afholdes i det tidlige efterår. Her har alle skolens udvalg mulighed for at have en bod, arrangere sjove aktiviteter og på anden vis gøre reklame for deres udvalg. Det er også en mulighed for at 1.g'erne kan lære de mange udvalg at kende og finde venner på tværs af klasser og årgange.

Elevudvalg og skolekultur på Rysensteen