Fransk

Byernes by: Paris

På Rysensteen gymnasium kan du vælge fransk på Fortsætter B- eller Fortsætter A-niveau i forlængelse af undervisningen i folkeskolen. For at blive optaget som fortsætter skal du have mindst to års franskundervisning fra folkeskolen.

Fortsætter B-niveau vælges som 2. fremmedsprog over 2 år uden for studieretningerne. I 3.g er der mulighed for at løfte B- til A-niveau.

Fortsætter A-niveau tilbydes i studieretning i et sammenhængende 3-årigt forløb.

Når du vælger at fortsætte med fransk i gymnasiet, vil du komme til at arbejde med sproget i mange sammenhænge. Først og fremmest skal du udvikle dine sproglige færdigheder både mundtligt og skriftligt, og det sker gennem arbejdet med tekster af forskellige genrer og sværhedsgrad, men også ved at arbejde med TV-udsendelser, musik og film.

Du vil få et godt kendskab til væsentlige litterære, kulturelle strømninger og samfundsmæssige forhold ikke kun i Frankrig, men også i andre fransksprogede lande som f.eks. de gamle kolonier spredt over hele verden. Med andre ord giver faget dig en god indsigt i både europæiske og globale kulturer.

Både som studieretning og som valgfag indgår fransk i samspil med andre fag – ikke kun sprog, men også naturvidenskab, samfundsfag og andre humanistiske fag.

B-niveau læses over to år og afsluttes med en mundtlig prøve. På dette niveau arbejdes der med tekster af forskellige genrer, og der arbejdes med billedanalyse, som er en del af den afsluttende prøve.

A-niveau læses i studieretning og er et sammenhængende, treårigt forløb, som afsluttes med skriftlig og mundtlig prøve. På dette niveau arbejdes der til forskel fo B-niveau også med de litterære hovedgenrer fra vigtige perioder i litteraturhistorien.

Hvis du vælger at bygge videre til A-niveau i 3.g, afsluttes der med både mundtlig og skriftlig prøve.

Du kan læse mere om fransk i studieretning under Studieretningsudbud 2007.

Vidste du at:

  • Frankrig er det land danskerne besøger mest i ferien
  • Frankrig er Danmarks femte største handelspartner
  • I fælleseuropæiske institutioner som f.eks. EU spiller fransk sprog, retsopfattelse og tænkemåde en stor rolle
  • Fransk tales i mange lande verden over – foruden i Europa også i Afrika, * Asien og dele af både Syd- og Nordamerika.