Alumneforening

Skolens gamle rektor Birthe Christensen i samtale med gamle elever

 

Rysensteens alumneforening
- For alumner, tidligere og nuværende ansatte samt andre med tilknytning til Rysensteen Gymnasium

 

 

Formål:  

Formålet med Rysensteens Alumneforening er at fremme skolens velfærd i almindelighed og Global Citizenship Programme i særdeleshed samt etablere et gensidigt udbytterigt forhold mellem skolen og dens alumner.  Alumneforeningen hjælper Rysensteens alumner med at vedligeholde kontakten til skolen og skabe netværk  gennem forskellige aktiviteter som middage, foredrag og gl. elevfester. 

 

Som medlem af Rysensteens Alumneforening håber vi på, at du vil hjælpe Rysensteen og Rysensteens elever med:

 

  • At understøtte elevernes uddannelses- og karrieremuligheder og engagere dem i frivilligt arbejde gennem relevant vejledning og rådgivning. Dette kan fx ske gennem en-til-en samtaler med eleverne, via mailkorrespondance eller paneldiskussioner med større grupper af elever. 
  • At bidrage til konkrete faglige tiltag ved at stille din professionelle ekspertise til rådighed i forbindelse med fx foredrag.  
  • At understøtte konkrete Global Citizenship projekter med mindre økonomiske bidrag. – f.eks. til elever, som er udfordret ift. at betale GCP-studierejsen i 3.g eller funding af et NGO projekt for årets verdensborger/GCP´er