Læse-og skrivevejledning

Brug for læse-skrivevejledning?

Læse- og Skrivevejledning på Rysensteen

Hvorfor?

Det kræver gode læse- og skrivefærdigheder at gå i gymnasiet. Hver uge er der mange tekster, som skal læses. Og der er både mange mindre og en håndfuld større skriftlige opgaver (DHO/SRO/SRP), som skal skrives i løbet af gymnasietiden. Det kan hurtigt blive uoverskueligt, hvis du har svært ved at læse eller stave – eller hvis du oplever, at det er vanskeligt, at komme i gang med eller at strukturere dine opgaver. Der er heldigvis god hjælp at hente på Rysensteen Gymnasium.

Hvad?

Læse-skrivevejledning kan hjælpe: 

  •  elever med læsevanskeligheder (langsomme eller svage læsere)
  •  elever med ordblindhed
  •  elever med andre typer af sproglige problemer (grammatik, sætningsbygning,stavning, ordforråd)
  •  med at effektivisere lektielæsning (læsestrategier og faglig læsning)
  •  med skriftligt arbejde (struktur, redigering m.m.)

Hvem/Hvor/Hvornår?

Læse-skrivevejleder er Louise Wandel (LW), som også underviser i engelsk og psykologi.Du kan skrive direkte til Louise på Lectio eller på mail: lw@rysensteen.dk. Eller du kan finde Læse-skrivevejledningen på skolens bibliotek på 3.sal i hovedbygningen. Du kan finde træffetiderne i lectio, og de vil ofte være i tilknytning til en lektiecafé. 

 

 

Læs