Drama i luften

Eleverne står selv for hele processen og arbejdet bag de færdige teaterstykker

Scenen bliver sat af fire virkelighedsfjerne, computer-spillende venner som aldrig når hinanden, fordi der altid er et computerspil og en højt sekvenseret hverdag imellem dem.

Varme hveder eller seks selvskrevne, politiske teaterstykker om politisk korrekthed, fake news, digitale unge, religions- og ytringsfrihed og ensomhed blandt unge? Valget blev det sidste for 1.b, deres venner og familie d. 11/5, hvor eleverne endelig kunne løfte sløret for resultatet af de sidste par måneders arbejde i dramatik. Forestillingerne var interessante på hver deres måde, og genrerne varierede fra naturalistiske stykker med Brechtiansk Verfremdung til en politisk happening om fake news. Et lille, rørende indblik i elevernes virkelighed skabt, iscenesat og formidlet af eleverne selv.

Nu går turen hjem til de varme hveder med en vis overbevisning om, at de unge ikke er helt fortabte i en digital tidsalder, når de kan skabe så fine momenter sammen.